Adfærd, trivsel og digital sundhed

Ungebehandlingen fokuserer på at skabe positive ændringer i adfærden hos unge, især inden for en ungdomskultur præget af komplekse sociale dynamikker. Vores kerneindsats er at håndtere problemer med mistrivsel og afhængighed af onlinespil og sociale medier, samtidig med at vi støtter unge med ADHD, autisme og social angst.
Tidlig intervention og forebyggelse

Indsatserne prioriterer tidlig indgriben i folkeskolen for at øge trivsel og forhindre negative oplevelser, hvilket er afgørende for at undgå alvorligere problemer.

Ungdomskulturens udfordringer

Behandlingen fokuserer på de unges udfordringer med mistrivsel, onlinespil og sociale medier inden for ungdomskulturens komplekse sociale dynamikker.

Holistisk og familiær tilgang

Inddragelse af familie og nære pårørende i behandlingen sikrer en dybdegående holistisk tilgang, der styrker både de unges trivsel og familiens støtte.

Ungebehandlingen tilbyder forskellige behandlingsforløb og rådgivning

herunder mentorstøtte til børn og unge med diagnoser som ADHD, autisme og social angst.

Vi yder også omfattende rådgivning om afhængighed og kan effektivt imødekomme de forskelligartede behov hos dem med dobbeltdiagnoser, hvoraf nogle omfatter afhængighed af onlinespil (gaming) og sociale medier (SoMe). Vi stræber efter at etablere et støttende, trygt og inkluderende behandlingsmiljø for denne komplekse målgruppe.

Vores indsatser inkluderer ligeledes støtte til familiemedlemmer og pårørende til de unge.  For at supplere de traditionelle behandlingsmetoder integrerer vi kreative aktiviteter og healende kropsbehandlinger. Denne holistiske tilgang beriger den terapeutiske oplevelse og styrker individernes ressourcer på flere niveauer.

Mentorstøtte

- vejen til selvvækst for unge med unikke udfordringer

Ungebehandlingens mentorprogram hjælper unge med ADHD, autisme, social angst og onlinespils- eller sociale medieafhængighed. Vi fokuserer på at udvikle deres unikke evner og støtte individuelle behov. Vi tilbyder skræddersyede forløb for at styrke sociale færdigheder, selvtillid, og relationer, balancerer online og offline aktiviteter, og samarbejder med familie og fagfolk for at fremme udviklingen.

Afhængighed

- forebyggelse af onlineafhængighed hos unge

Ungebehandlingen tilbyder målrettet, omfattende behandling og professionel rådgivning til unge, der kæmper med gaming- og SoMe-afhængighed. Vores tilgang, der inkluderer aktiv familieinddragelse, sikrer personligt tilpassede og effektive behandlingsforløb, fokuseret på at udvikle sunde vaner, styrke personlig udvikling, og fremme langvarig positiv forandring i de unges liv.

For pårørende

- støtte og rådgivning for pårørende hos Ungebehandlingen

I vores støtteprogrammer lærer pårørende at håndtere egne følelser og frustrationer, samtidig med at de forbedrer familiens kommunikation og forståelse. Vi tilbyder også selvplejeværktøjer og stresshåndteringsteknikker, der er afgørende for pårørendes egen trivsel. Selvhjælpsgrupper og psykoedukative materialer er yderligere ressourcer, der støtter pårørende i deres rejse.